Vormid | Vorm: Haigla (kehtiv) | Tabel: 1. Ravivoodid ja hospitaliseerimine 
Tabel: 1. Ravivoodid ja hospitaliseerimine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14231
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Voodiprofiili nimetus Kood Rea nr Voodite arv aasta lõpul Keskmine voodite arv aastas Haigete arv aasta algul Hospitalisee-
ritute arv aastas kokku
neist Haiglasisene liikumine aastas Haiglast lahkunute arv aastas Haigete arv aasta lõpul Voodipäevade arv aastas kokku sh teiste maakondade elanike voodipäevade arv
hospitali-
seeritud teistest maakondadest
lapsed üle toodud teistest osakondadest üle viidud teistesse osakondadesse välja kirjutatud teistesse haiglatesse üle viidud surnud
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
intensiivravi I aste V101 01         leia(periood = P20182412, T6030V12R01)                                            
intensiivravi II aste V102 02         leia(periood = P20182412, T6030R02V12)                                            
intensiivravi III aste V103 03         leia(periood = P20182412, T6030R03V12)                                            
endokrinoloogia V110 04         leia(periood = P20182412, T6030R04V12)                                            
gastroenteroloogia V120 05         leia(periood = P20182412, T6030R05V12)                                            
hematoloogia V130 06         leia(periood = P20182412, T6030R06V12)                                            
hooldusravi V140 07         leia(periood = P20182412, T6030R07V12)                                            
kardioloogia V150 08         leia(periood = P20182412, T6030R08V12)                                            
kardiokirurgia V161 09         leia(periood = P20182412, T6030R09V12)                                            
vaskulaarkirurgia V162 10         leia(periood = P20182412, T6030R10V12)                                            
kõrva- nina-kurguhaigused V170 11         leia(periood = P20182412, T6030R11V12)                                            
lastehaigused V180 12         leia(periood = P20182412, T6030R12V12)                                            
lastekirurgia V190 13         leia(periood = P20182412, T6030R13V12)                                            
naha- ja suguhaigused V200 14         leia(periood = P20182412, T6030R14V12)                                            
nakkushaigused V210 15         leia(periood = P20182412, T6030R15V12)                                            
nefroloogia V220 16         leia(periood = P20182412, T6030R16V12)                                            
neurokirurgia V230 17         leia(periood = P20182412, T6030R17V12)                                            
neuroloogia V240 18         leia(periood = P20182412, T6030R18V12)                                            
lasteneuroloogia V241 19         leia(periood = P20182412, T6030R19V12)                                            
näo- ja lõualuukirurgia V250 20         leia(periood = P20182412, T6030R20V12)                                            
onkoloogia V260 21         leia(periood = P20182412, T6030R21V12)                                            
ortopeedia V270 22         leia(periood = P20182412, T6030R22V12)                                            
põletus V272 23         leia(periood = P20182412, T6030R23V12)                                            
traumatoloogia V274 24         leia(periood = P20182412, T6030R24V12)                                            
psühhiaatria V280 25         leia(periood = P20182412, T6030R25V12)                                            
lastepsühhiaatria V281 26         leia(periood = P20182412, T6030R26V12)                                            
akuutpsühhiaatria V282 27         leia(periood = P20182412, T6030R27V12)                                            
pulmonoloogia V290 28         leia(periood = P20182412, T6030R28V12)                                            
tuberkuloos V300 29         leia(periood = P20182412, T6030R29V12)                                            
radioloogia V310 30         leia(periood = P20182412, T6030R30V12)                                            
reumatoloogia V320 31         leia(periood = P20182412, T6030R31V12)                                            
rindkerekirurgia V330 32         leia(periood = P20182412, T6030R32V12)                                            
silmahaigused V340 33         leia(periood = P20182412, T6030R33V12)                                            
sisehaigused V350 34         leia(periood = P20182412, T6030R34V12)                                            
günekoloogia V361 35         leia(periood = P20182412, T6030R35V12)                                            
raseduspatoloogia V362 36         leia(periood = P20182412, T6030R36V12)                                            
sünnitusabi V363 37         leia(periood = P20182412, T6030R37V12)                                            
uroloogia V370 38         leia(periood = P20182412, T6030R38V12)                                            
taastusravi V380 39         leia(periood = P20182412, T6030R39V12)                                            
üldkirurgia V390 40         leia(periood = P20182412, T6030R40V12)                                            
kutsehaigused V998 41         leia(periood = P20182412, T6030R41V12)                                            
Kokku V850 42