Vormid | Vorm: Haigla (2016 - 2018) | Tabeli "9. Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud" tingimused 

Tabeli 9. Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud tingimused

Nr Tingimus Erandid
2913 v1 = v2 + v3  
2914 r01 = r01.1+r01.2