Vormid | Vorm: Tervishoiutöötajad (2014) 

Vorm Tervishoiutöötajad (2014)

Impordikood: 140321
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13101 1. Aruande esitaja üldandmed 5 1 1
2 T14102 2. Tervishoiutöötajad 1 15 15