Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2016) | Tabel: 7. Diagnostika Tabel 7.5 Röntgenuuringud 
Tabel: 7. Diagnostika Tabel 7.5 Röntgenuuringud
Tabeli selgitus: NB! Mitte märkida hambaröntgenit
Impordikood: T15767
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Uuringute arv Uuritute arv neist ambulatoorselt Uuritutest lapsed neist ambulatoorselt
kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis
A B 1 2 3 4 5 6 7
Röntgenoloogilised ülesvõtted 01                            
      neist kontrastainega 02                            
Röntgenoskoopilised uuringud 03                            
Mammograafia 04                            
      neist skriininguna 05                            
Luudensitomeetria 06