Vormid | Vorm: Päevaravi (2002) | Tabeli "10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud" tingimused 

Tabeli 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud tingimused

Nr Tingimus Erandid
1264 v1 >= v2  
1490 r01 >= r02  
1491 r01 >= r03  
1492 r03 >= r04 + r05 + r06  
1493 r08 >= r09  
1494 r07 <= r04 + r05 + r06