Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2002) | Tabel: 9. Diagnostika Tabel 9.4 Endoskoopiaosakonna töö 
Tabel: 9. Diagnostika Tabel 9.4 Endoskoopiaosakonna töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T764
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Uuringute arv Uuritute arv, kellel
tehtud biopsia
Uuringutest
ambulatoor-
selt
Uuringute arvust
lastele
sealhulgas
ambulatoor-
selt
A B 1 2 3 4 5
Kokku 01                    
ösofagogastroduodenoskoopilised 02                    
koloskoopilised 03                    
rektoskoopilised 04                    
pulmonoloogilised 05                    
uroloogilised 06                    
günekoloogilised 07                    
sh hüsteroskoopilised 07.1                    
muud 08