Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (kehtiv) 

Vorm Tervishoiualane majandustegevus (kehtiv)

Impordikood: 13306
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 3

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13010 1. Tulud (eurodes) 36 1 20
2 T13011 2. Kulud (eurodes) 57 1 26
3 T13012 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida! 16 9 17