Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 3. Doonorlusest kõrvaldatud isikud (doonorite arv) 
Tabel: 3. Doonorlusest kõrvaldatud isikud (doonorite arv)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14203
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Kokku Alaliselt Ajutiselt
A B 1 2 3
Kõik põhjused kokku 01            
sh doonori madal kehakaal 02            
      madal Hb 03            
      pos. nakkushaigustekitaja 04            
      teised meditsiinilised põhjused 05            
      reisimine 06            
      kõrge riskikäitumine 07            
      teised mittemeditsiinilised põhjused 08