Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabel: 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud 
Tabel: 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3241
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kokku sealhulgas
oma haigla
haigetel
teise tervishoiu
asutuste
haigetel
A B 1 2 3
Histoloogilised uuringud 01            
Tsütoloogilised uuringud 02