Vormid | Vorm: Kiirabi (2002) | Tabeli "2. Meditsiiniabi 2.2 Abi saanud" tingimused 

Tabeli 2. Meditsiiniabi 2.2 Abi saanud tingimused

Nr Tingimus Erandid
554 v1 = v2 + v3 + v4 + v5 + v6 R07;R08;R09;R10;R11
876 r01 >= r02  
877 r03 >= r04  
878 r03 >= r10  
879 r07 = r08 + r09