Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
846 T16304V1R01 + T16304V4R01 = T16235V1R01.0 + T16235V3R01.0 + T16235V7R01.0 + T16235V10R01.0 + T16235V1R22.0 + T16235V7R22.0 + T16235V1R23.0 + T16235V7R23.0+T16236V1R01.0 + T16236V3R01.0 + T16236V7R01.0 + T16236V10R01.0 + T16236V1R22.0 + T16236V7R22.0 + T16236V1R23.0 + T16236V7R23.0- T13231V5R01 - T13231V6R01 - T13231V7R01 Haigete laste olemasolul, peavad olema lapsed näidatud ka „Haigla“ aruandes tabelites 1 ja 4.1. Seos ei kehti üksühele (laste arv ei pea võrduma).
2859 T16304V3R01 + T16304V8R01 <= T16235V1R26.0 Elusalt sündinud, aga 0-6 päeva vanusena surnud laste arv peab olema väiksem või võrdne "Haigla" aruandes tabelis 4.1 registreeritud 0-6 päeva vanusena surnud vastsündinute arvuga.