Vormid | Vorm: Päevaravi (2013-2015) 

Vorm Päevaravi (2013-2015)

Impordikood: 13032
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 7

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T13831 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 1
2 T13832 2. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi - Lapsed 21 10 3
3 T13833 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud 20 20 3
4 T13834 4. Päevaravi põhjus ja kestus 105 13 26
5 T13836 5. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 2
6 T13837 6. Kirurgiline töö 143 18 43
7 T13838 7. Vältimatu kirurgia 11 4 4