Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 4. Erialabrigaadid 
Tabel: 4. Erialabrigaadid
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T441
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Brigaadi liik Rea nr Brigaadide arv Visiitide arv Abisaanute arv
kokku sh 0-14-a
lapsed
A B 1 2 3 4
Reanimobiilibrigaad 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R01v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R01v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R01v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R01v4)
Arstibrigaad 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R02v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R02v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R02v4)
Õebrigaad 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R03v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R03v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R03v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R03v4)
Muu 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R04v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R04v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R04v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T219R04v4)