Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 2. Haiglas viibinute koosseis 
Tabel: 2. Haiglas viibinute koosseis
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T416
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Põhjus Rea nr Saabus haigeid
psühhiaatriahaiglasse
Välja-
kirjutatud
Väljakirjuta-
tute voodi-
päevade arv
Haiglas
surnute
arv
Haigete arv haiglas
aasta lõpus
täiskasvanud ja
noorukid
lapsed esmakord-
selt elus
täiskasva-
nud ja
noorukid
lapsed
A B 1 2 3 4 6 7 8 9
KOKKU 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v7) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R116v10)
Psüühika- ja käitumishäired (F00-F98) 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v2) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v3) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v7) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T283R112v10)