Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: XIII. Psüühika- ja käitumishäired - 1. Psühhiaatri töö 
Tabel: XIII. Psüühika- ja käitumishäired - 1. Psühhiaatri töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T415
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Häire liik RHK-10
kood
Rea nr Patsientide arv neist uued juhud
kokku mehed naised kokku mehed naised
A B C 1 2 3 4 5 6
Orgaanilised, ka sümptomaatilised häired F00- F09 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R013v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R013v2 + T280R013v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R013v3 + T280R013v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R013v6 + T280R013v7 + T280R013v8 + T280R013v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R013v6 + T280R013v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R013v7 + T280R013v9)
Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F10- F19 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R031v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R031v2 + T280R031v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R031v3 + T280R031v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R031v6 + T280R031v7 + T280R031v8 + T280R031v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R031v6 + T280R031v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R031v7 + T280R031v9)
Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F20- F29 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R040v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R040v2 + T280R040v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R040v3 + T280R040v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R040v6 + T280R040v7 + T280R040v8 + T280R040v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R040v6 + T280R040v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R040v7 + T280R040v9)
Meeleoluhäired F30- F39 04 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R061v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R061v2 + T280R061v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R061v3 + T280R061v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R061v6 + T280R061v7 + T280R061v8 + T280R061v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R061v6 + T280R061v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R061v7 + T280R061v9)
Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F40- F49 05 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R078v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R078v2 + T280R078v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R078v3 + T280R078v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R078v6 + T280R078v7 + T280R078v8 + T280R078v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R078v6 + T280R078v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R078v7 + T280R078v9)
Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F50- F59 06 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R087v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R087v2 + T280R087v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R087v3 + T280R087v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R087v6 + T280R087v7 + T280R087v8 + T280R087v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R087v6 + T280R087v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R087v7 + T280R087v9)
Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F60- F69 07 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R094v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R094v2 + T280R094v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R094v3 + T280R094v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R094v6 + T280R094v7 + T280R094v8 + T280R094v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R094v6 + T280R094v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R094v7 + T280R094v9)
Vaimne alaareng F70- F79 08 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R095v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R095v2 + T280R095v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R095v3 + T280R095v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R095v6 + T280R095v7 + T280R095v8 + T280R095v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R095v6 + T280R095v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R095v7 + T280R095v9)
Psühholoogilise arengu häired F80- F89 09 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R103v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R103v2 + T280R103v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R103v3 + T280R103v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R103v6 + T280R103v7 + T280R103v8 + T280R103v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R103v6 + T280R103v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R103v7 + T280R103v9)
Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F90- F98 10 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R111v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R111v2 + T280R111v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R111v3 + T280R111v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R111v6 + T280R111v7 + T280R111v8 + T280R111v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R111v6 + T280R111v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R111v7 + T280R111v9)
PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED KOKKU F00- F98 11 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R112v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R112v2 + T280R112v4) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R112v3 + T280R112v5) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R112v6 + T280R112v7 + T280R112v8 + T280R112v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R112v6 + T280R112v8) LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T280R112v7 + T280R112v9)