Vormid | Vorm: Tervishoiutöötajad (kehtiv) 

Vorm Tervishoiutöötajad (kehtiv)

Impordikood: 160321
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 2

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T16101 1. Aruande esitaja üldandmed 5 1 2
2 T16102 2. Tervishoiutöötajad 1 8 14