Vormid | Vorm: Ravivoodid ja hospitaliseerimine (kehtiv) 

Vorm Ravivoodid ja hospitaliseerimine (kehtiv)

Impordikood: 10320123
Alus:  
Sagedus: kuu
   

 

Tabeleid kokku: 1

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T6030 Haigete voodifondi arvestus statsionaaris, osakondade või profiilide lõikes 42 14 47