Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2014) | Tabel: 6. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 6.2 Kiiritusravi 
Tabel: 6. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 6.2 Kiiritusravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14761
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Haigete arv
kõik ravi saanud ravi saanutest lapsed esmased esmastest lapsed
kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed
kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kiiritusravi liigid kokku 01                                                
väliskiiritusravi kokku 02                                                
      sh intensiivsusmoduleeritud 02.1                                                
lähikiiritusravi (brahhüteraapia) kokku 03                                                
      standardplaaniga 03.1                                                
      kahedimensionaalne 03.2                                                
      kolmedimensionaalne 03.3