Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabel: 11.Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö Tabel 11.2 Erakorraliste patsientide saabumine 
Tabel: 11.Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö Tabel 11.2 Erakorraliste patsientide saabumine
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T7002
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Kokku neist vanuses
0-14 15 ja vanemad
1 2 3
Kokku saabus 1            
toodi kiirabiga 2            
suunati teisest raviasutusest 3            
tuli ise 4            
muu 5