Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2526 T12774V1R3 = T12751V3R13 Proviisorite arv peab võrduma Tervishoiuasutuse aruande ametikohtade tabelis näidatud proviisorite arvuga
2527 T12775V1R3 = T12751V3R14 Farmatseutide arv peab võrduma Tervishoiuasutuse aruande ametikohtade tabelis näidatud farmatseutide arvuga
10024 T11222V2R07 = T12774V1R2.5 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad residendid (veerg 2 rida 7) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaarst-resident real (veerg1 rida 2.5)
10025 T12751V3R1- T12751V3R1.22 = T12774V1R1 Aruande "Tervishoiuasutus arstid kokku – näo-lõualuukirurgid = aruande "Tervishoiupersonal" arstid kokku (seos ei kehti iseseisvate kiirabiasutuste kui ka teiste asutuste koosseisus olevates kiirabiosakondades töötavate isikute olemasolul, kelle kohta esitatakse aruanne “Kiirabi töö” Terviseametilening nende asutuste puhul, kes esitavad lisaks aruande "Verekeskus")
10027 T11222V2R01+T11222V2R07 = T12774V1R2 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabeli (tabel 4) põhikohaga töötavad hambaravi arstid (veerg 2 rida 1) ja residendid (veerg 2 rida 7) tuleb näidata aruande "Tervishoiupersonal" arstide tabeli (tabel 1) hambaravi arstide real vastavalt viimasele omandatud eriharidusele (veerg 1 rida 2).
10029 T11222V2R14=T12775V1R2.3 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabelis (tabel 4) märgitud põhikohaga töötavad hambatehnikud (veerg 2, rida 14) tuleb näidata aruande „Tervishoiupersonal“ õendustöötajate tabeli (tabel 2) hambatehnikute real (veerg 1, rida 2.3). (Seos ei kehti juhul, kui hambatehniku haridusega töötaja ei tööta hambaravis.)
10030 T11222V2R15=T12775V1R2.2 „Hambaarsti aruande“ ametikohtade tabelis (tabel 4) märgitud põhikohaga töötavad dentistid (veerg 2, rida 15) tuleb näidata aruande „Tervishoiupersonal“ õendustöötajate tabeli (tabel 2) dentistide real (veerg 1, rida 2.2). (Seos ei kehti juhul, kui dentisti haridusega töötaja ei tööta hambaravis).