Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2012) | Tabeli "3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida!" tingimused 

Tabeli 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida! tingimused

Nr Tingimus Erandid
2730 r03 = r04 + r05 + r06 + r09 + r10 + r11 + r14 + r15 + r16  
2731 r06 = r07 + r08  
2794 r11 >= r12  
2795 r12 >= r13  
3147 v1 >= 0  
3148 v2 >= 0  
3149 v3 >= 0  
3150 v4 >= 0  
3151 v5 >= 0  
3152 v6 >= 0  
3153 v7 >= 0  
3154 v8 >= 0  
3155 v9 >= 0  
3156 kui r2 > 0 siis r1 > 0  
3157 V6 = V1 + V2 - V3 - V4 - V5  
3158 V8 = V6 - V7  
3159 kui v3 > 0 siis v9 > 0