Tabel: 1. Personal
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T009
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Näitaja ISCO-88
kood
Rea
nr
Töötajate arv Töötasu kokku
(kõik
arvestatud
töötasu-
liigid),
krooni
sellest
tegelikult
töötatud
aja eest,
krooni
Keskmine
töötasu
kuus,
krooni
(veerg
3/2/12)
aruande-
perioodi
lõpul
aasta
keskmine,
taandatud täistööajale
A B C 1 2 3 4 5
Juhid kokku (read 02+04+06)   01                 R01V3/R01V2/12
Direktorid ja juhatajad 1210. 1319 02                 R02V3/R02V2/12
   neist arstina töötavad juhid   03                 R03V3/R03V2/12
Põhitegevuse juhid 1229 04                 R04V3/R04V2/12
   neist arstina töötavad juhid   05                 R05V3/R05V2/12
Muude alade juhid 1231- 1239 06                 R06V3/R06V2/12
Tervishoiu tippspetsialistid (read 08+12+13+14) 2221-2229 07                 R07V3/R07V2/12
Arstid (read 09+11) 2221 08                 R08V3/R08V2/12
    üldarsiabi osutavad arstid   09                 R09V3/R09V2/12
    neist perearstid   10                 R10V3/R10V2/12
   eriarstiabi osutavad arstid   11                 R11V3/R11V2/12
Hambaarstid 2222 12                 R12V3/R12V2/12
Proviisorid 2224 13                 R13V3/R13V2/12
Mujal liigitamata tervishoiutippspetsialistid 2229 14                 R14V3/R14V2/12
Tervishoiu abispetsialistid (read 16+17)   15                 R15V3/R15V2/12
Õendusalatöötajad 2230, 3231 16                 R16V3/R16V2/12
Muud meditsiiniliste erialade abispetsialistid 3221- 3229 17                 R17V3/R17V2/12
Hooldustöötajad 5132 18                 R18V3/R18V2/12
Muude alade spetsialistid (read 20+21)   19                 R19V3/R19V2/12
Tippspetsialistid   20                 R20V3/R20V2/12
Keskastmespetsialistid   21                 R21V3/R21V2/12
Ametnikud 4100-4223 22                 R22V3/R22V2/12
Muud töötajad 7000-9333 23                 R23V3/R23V2/12
Töötajad kokku (read 01+07+15+18+19+22+23)   24                 R24V3/R24V2/12