Vormid | Vorm: Laboratoorsed uuringud (2002) | Tabel: 3. Hematoloogilised uuringud 
Tabel: 3. Hematoloogilised uuringud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T373
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Analüüsi nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud uuringud Mujalt ostetud uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele haigetele
ambulatoor-
setele haigetele
A B C 1 2 3 4
HEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID KOKKU   01                
  vereanalüüsi üksikkomponent (Hgb, SR, Lk, Hkt) (A, S) 6571 02                
  vere automaatuuring (hemogrammita) (A, S) 6572 03                
  automaatuuring 3 osalise leukogrammiga (A, S) 6573 04                
  automaatuuring 5 osalise leukogrammiga (A, S) 6574 05                
  trombotsüütide mikroskoopiline uuring 6575a 06                
  retikulotsüütide mikroskoopiline uuring 6575b 07                
  lihtne hemogramm (A, S) 6576 08                
  patoloogiline hemogramm 6577 09                
  luuüdi uuring 6578 10                
  tsütokeemiline üksikuuring 6579 11                
  uuring LE rakkudele 6580a 12                
  Price-Jonesi kõver 6580b 13                
  uuring malaariale 6581a 14                
  erütrotsüütide resistentsus 6581b 15                
  CD34 posit. tüvirakkude määramine läbivoolu tsütomeetril 6582 16                
  rakkude immuunofenotüpeerimine läbivoolu tsütomeetriga (1 monoklonaalne       antikeha)                         6583 17                
  retikulotsüütide määramine läbivoolu tsütomeetril 6584 18                
  muud hematoloogilised uuringud   19