Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
8063 Kui T12011v1r051 > 0 siis T12012v7r01 = 0 ja T12012V7r03 = 0 Kui FIE täidab põhivara soetusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8064 Kui T12011v1r051 > 0 siis T12012v9r01 = 0 ja T12012V7r03 = 0 Kui FIE täidab põhivara soetusmaksumuse rea kulude tabelis (tabel 2 rida 51), siis ta ei tohi täita põhivara liikumise tabelit (tabel 3)
8067 Kui T12012v7r01 > 0 siis T12011v1r074 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud immateriaalse põhivara (PV) akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 1), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka immateriaalse PV aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 74). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar"
8068 Kui T12012v7r03 > 0 siis T12011v1r075 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud materiaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 3), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 75). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar"
8069 Kui T12012v7r09 > 0 siis T12011v1r077 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud transpordivahendite akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 9), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka transpordivahendite aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 77). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar"
8070 Kui T12012v7r10 > 0 siis T12011v1r078 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 10), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 78). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar"
8071 Kui T12012v7r11> 0 siis T12011v1r079 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud masinate, seadmete ja inventari akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 11), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka masinate, seadmete ja inventari aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 79). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar"
8072 Kui T12012v7r16> 0 siis T12011v1r082 > 0 Kui põhivara tabelis on märgitud muu materiaalse põhivara akumuleeritud kulum (tabel 3 veerg 7 rida 16), siis peab kulude tabelis olema märgitud ka muu materiaalse põhivara aruandeaasta kulum (tabel 2 rida 82). Kui aruandeaastal kulumit ei arvestatud, siis kirjutada selle kohta info aruande esilehe lahtrisse "Kommentaar"
8073 T12011v1r092 = T12010v1r001 - T12011v1r036 Majandusaasta tulem peab võrduma tulude ja tegevuskulude vahega.