Vormid | Vorm: Tunnipalk (2006-2012) | Tabel: Tunnipalk 
Tabel: Tunnipalk
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T17
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Jah

Asutuse KOOD Isiku jrk. nr Sugu Vanus Ametiala Juht Arst-
resident
Haridus-
tase
Lepingu liik Maksu-
vaba
tulu
arves-
tamine
Töö-
nädala
norm-
pikkus
Lepinguline koormus täistööaja suhtes Tegelikult töötatud tunnid märtsis   Tööaja eest arvestatud töötasu märtsis         Mitte-
regu-
laarne
lisa-
tasu
Tasu mitte-
töötatud aja eest
                          sh ületunnid   sh põhipalk sh lisatasu õhtuse-, öötöö ja puhkep. riiklikel pühadel töötamise eest sh tasu ületundide eest sh regulaarsed lisatasud    
kood arv kood arv kood kood kood kood kood kood tundi arv tundi tundi eurot eurot eurot eurot eurot eurot eurot
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21