Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2008) | Tabel: 5. Infotehnoloogia kulud (kroonid) 
Tabel: 5. Infotehnoloogia kulud (kroonid)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5017
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Kulu liik Rea nr. Summa Märkused
A B 1 2
Ostetud infotehnoloogia (read 02+07+12+13) 01        
      Riistvara (read 03+ ... +06) 02        
            personaalarvutid 03        
            serverid 04        
            võrguseadmed 05        
            infotehnoloogiline valmisoleku tagamine 06        
      Tarkvara (read 08+11) 07        
            kommertstarkvara (read 09+10) 08        
                  sh serveritele 09        
                  sh personaalarvutitele 10        
            unikaalne rakendustarkvara 11        
      Andmeside teenused 12        
      Muud 13        
Infotehnoloogia hooldus ja remont (read 15+ ... +19) 14        
      Personaalarvutid 15        
      Serverid 16        
      Tarkvara 17        
      Andmeside 18        
      Muud 19        
Infotehnoloogia personal (read 21+ ... +24) 20        
      IT-juhid 21        
      Arendajad ja programmeerijad 22        
      Administraatorid 23        
      IT-abi 24