Vormid | Vorm: Kiirabi töö (2004) | Tabeli "VI. Ametikohad (perioodi lõpu seisuga, kokku)" tingimused 

Tabeli VI. Ametikohad (perioodi lõpu seisuga, kokku) tingimused

Nr Tingimus Erandid