Vormid | Vorm: Haigla (2012) 

Vorm Haigla (2012)

Impordikood: 12301
Alus:  
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 15

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T7231 1. Ravivoodite kasutamine 1 9 10
2 T5232 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Lapsed 21 10 3
3 T7233 3. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Täiskasvanud 20 20 3
4 T7234 4. Haiglaravi põhjus ja kestus 105 13 32
5 T5235 5. Abordid 7 2 3
6 T3236 6. Raseda, sünnitaja ja sünnitanu surma põhjused 8 4 3
7 T10237 7. Kirurgiline töö 143 18 49
8 T5238 8. Vältimatu kirurgia 11 4 4
9 T9239 9. Transfusiooniravi - Tabel 1. Transfusioonravi ja Transfusioonijärgsed reaktsioonid 16 3 7
10 T92330 9.Transfusioonravi Tabel 2. Vere, verekomponentide ja verepreparaatide kasutamine 19 2 1
11 T3241 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 1. Elupuhused morfoloogilised uuringud 2 3 1
12 T3242 10. Patoloogilis - anatoomilise osakonna töö - Tabel 2. Lahangud 10 2 7
13 T7001 11.Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö Tabel 11.1Osakonna olemasolu 2 1 0
14 T7002 11.Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö Tabel 11.2 Erakorraliste patsientide saabumine 5 3 2
15 T9003 11.Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö Tabel 11.3 Erakorraliste patsientide lahkumine 7 1 2