Vormid | Vorm: Kiirabi (2003) | Tabel: 3. Erialabrigaadide töö 
Tabel: 3. Erialabrigaadide töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3219
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Brigaadide
arv
Visiitide
arv
Abi saanud
inimeste arv
Kokku sealhulgas
lapsed
A B 1 2 3 4
Reanimobiilibrigaad 01                
Arstibrigaad 02                
Õebrigaad 03                
muu (loetleda) 04