Vormid | Vorm: Võrdlusandmed 

Vorm Võrdlusandmed

Impordikood: 10320126
Alus:  
Sagedus:  
   

Tabeleid kokku: 25

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1   Arsti ja õendustöötaja ambulatoorsed visiidid 86 4 0
2   Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid (2012-2016) 24 5 0
3   Arsti ambulatoorsed vastuvõtud (kvartalid 2013-2016) 40 16 0
4   Esmahaigestumus kokku 20 7 0
5   Endoskoopiaosakonna töö 8 6 0
6   Funktsionaaldiagnostika 20 7 0
7   Haiglaravi põhjused (Aruanne "Haigla") 46 4 0
8   Hambaarsti aruanne 30 7 0
9   Kirurgiline töö (Aruanne "Haigla") 34 4 0
10   Kirurgiline töö (Aruanne "Päevaravi") 34 4 0
11   Kontrastainetega uuringud 4 2 0
12   Laboratooriumi töö 22 6 0
13   Nukleaarmeditsiini uuringud 4 6 0
14   Operatsioonivõimekus 4 4 0
15   Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö - Morfoloogilised uuringud 4 4 0
16   Päevaravi põhjused (Aruanne "Päevaravi") 44 4 0
17   Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorsel vastuvõtul ja/või statsionaarsel ravil viibinud isikud) 11 7 0
18   Psüühika- ja käitumishäired - Aasta jooksul konsulteeritud isikute arv 14 7 0
19   Raviosakondade (-kabinettide töö) - Protseduurid 72 6 0
20   Röntgendiagnostika töö 18 6 0
21   Tervishoiualane majandustegevus 75 7 0
22   Tervishoiuasutus 171 6 0
23   Tomograafia 8 6 0
24   Ultrahelidiagnostika osakonna töö 6 6 0
25   Vältimatu kirurgia (Aruanne "Haigla") 44 4 0