Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2012) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2672 T11758v1r01 >= T11757v3r22.1  
2847 T11763r15v4 >= T11763r16v1 Ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema sama palju või rohkem kui 0-3 aastaseid uuritud lapsi
2967 T11763r15v5 >= T11763r16v2 Ambulatoorselt ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui ambulatoorselt uuritud 0-3 aastaseid lapsi
2969 T11763r15v6 >= T11763r16v3 Päevaravis ultraheliga uuritud lapsi peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui päevaravis uuritud 0-3 aastaseid lapsi
3117 kui T11757r01v9 > 0 siis T11757r01v3 > 0 Kui on märgitud protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritute arv
3119 kui T11757r01v12 > 0 siis T11757r01v6 > 0 Kui on märgitud laste protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
7290 kui T11757r01v3 > 0 siis T11757r01v9 > 0 Kui on märgitud opereeritute arv, peavad olema märgitud ka protseduurid
7291 kui T11757r01v6 > 0 siis T11757r01v12 > 0 Kui on märgitud opereeritud laste arv, peavad olema märgitud ka lastele tehtud protseduurid
8081 kui T11752aR01V1 > 0 siis T11752aR01V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8082 kui T11752aR01V2 > 0 siis T11752aR01V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv
8083 kui T11752aR02V1 > 0 siis T11752aR02V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8084 kui T11752aR02V2 > 0 siis T11752aR02V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8085 kui T11301R11V1 > 0 siis T11752aR07V1 >= T11301R11V1 Kui aruandes "Rasedad ja sünnitajad" tabelis T11301 (Raseduse jälgimin) on märgitud ämmaemanda vastuvõtte raseduse jälgimisel, siis peavad need vastuvõtud kajastuma ka aruandes "Tervishoiuasutus" tabelis T11752a (Ambulatoorse abi tabel).
8901 T11755R01V1 >= T11555R01V1 Kokku meeste tabelis peab välispõhjusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8902 T11755R01V2 >= T11555R01V2 Kokku meeste tabelis peab sõidukiõnnetusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8903 T11755R01V3 >= T11555R01V3 Kokku meeste tabelis peab kukkumisi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8904 T11755R01V4 >= T11555R01V4 Kokku meeste tabelis peab mehhaanilise jõu toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8905 T11755R01V5 >= T11555R01V5 Kokku meeste tabelis peab uppumisi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8906 T11755R01V6 >= T11555R01V6 Kokku meeste tabelis peab suitsu, tule ja leekide toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8907 T11755R01V7 >= T11555R01V7 Kokku meeste tabelis peab tuliste ainete toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabeli
8908 T11755R01V8 >= T11555R01V8 Kokku meeste tabelis peab juhuslikke mürgistusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8909 T11755R01V9 >= T11555R01V9 Kokku meeste tabelis peab loodusjõudude toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8910 T11755R01V10 >= T11555R01V10 Kokku meeste tabelis peab muid õnnetusjuhte olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8911 T11755R01V11 >= T11555R01V11 Kokku meeste tabelis peab tahtlikku enesekahjustust olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8912 T11755R01V12 >= T11555R01V12 Kokku meeste tabelis peab rünnet olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8913 T11755R01V13 >= T11555R01V13 Kokku meeste tabelis peab ebaselge tahtlusega juhte olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8914 T11754R01V1 >= T11556R01V1 Kokku naiste tabelis peab välispõhjusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8915 T11754R01V2 >= T11556R01V2 Kokku naiste tabelis peab sõidukiõnnetusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8916 T11754R01V3 >= T11556R01V3 Kokku naiste tabelis peab kukkumisi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8917 T11754R01V4 >= T11556R01V4 Kokku naiste tabelis peab mehhaanilise jõu toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8918 T11754R01V5 >= T11556R01V5 Kokku naiste tabelis peab uppumisi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8919 T11754R01V6 >= T11556R01V6 Kokku naiste tabelis peab suitsu, tule ja leekide toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8920 T11754R01V7 >= T11556R01V7 Kokku naiste tabelis peab tuliste ainete toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8921 T11754R01V8 >= T11556R01V8 Kokku naiste tabelis peab juhuslikke mürgistusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8922 T11754R01V9 >= T11556R01V9 Kokku naiste tabelis peab loodusjõudude toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8923 T11754R01V10 >= T11556R01V10 Kokku naiste tabelis peab muid õnnetusjuhte olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8924 T11754R01V11 >= T11556R01V11 Kokku naiste tabelis peab tahtlikku enesekahjustust olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8925 T11754R01V12 >= T11556R01V12 Kokku naiste tabelis peab rünnet olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8926 T11754R01V13 >= T11556R01V13 Kokku naiste tabelis peab ebaselge tahtlusega juhte olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
10026 T12751V3R1 - T12751V3R1.22 = T12774V1R1 Aruande "Tervishoiuasutus" arstid kokku – näo-lõualuukirurgid = aruande "Tervishoiupersonal" arstid kokku (seos ei kehti iseseisvate kiirabiasutuste kui ka teiste asutuste koosseisus olevates kiirabiosakondades töötavate isikute olemasolul, kelle kohta esitatakse aruanne “Kiirabi töö” Terviseametile, ning nende asutuste puhul, kes esitavad lisaks aruande "Verekeskus")
10028 T12774V1R3 = T12751V3R13 Proviisorite arv peab võrduma personali aruande tabelis näidatud proviisorite arvuga
10029 T11285V1R01 <= T12751V1R1.30 Täidetud psühhiaatri ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud psühhiaatri ametikohtade arvust
10030 T11285V2R01 <= T12751V2R1.30 Täidetud ambulatoorsete psühhiaatri ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud ambulatoorsete psühhiaatri ametikohtade arvust
10031 T11285V3R01 <= T12751V3R1.30 Põhikohaga töötavate psühhiaatrite arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud põhikohaga töötavate psühhiaatrite arvust
10032 T11285V4R01 <= T12751V4R1.30 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühhiaatrite arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühhiaatrite arvust
10033 T11285V1R03 + T11285V1R04 <= T12751V1R3.6 Täidetud psühholoogi ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud psühholoogi ametikohtade arvust
10034 T11285V2R03 + T11285V2R04 <= T12751V2R3.6 Täidetud ambulatoorsete psühholoogi ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud ambulatoorsete psühholoogi ametikohtade arvust
10035 T11285V3R03 + T11285V3R04 <= T12751V3R3.6 Põhikohaga töötavate psühholoogide arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud põhikohaga töötavate psühholoogide arvust
10036 T11285V4R03 + T11285V4R04 <= T12751V4R3.6 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühholoogide arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate psühholoogide arvust
10037 T11285V1R06 <= T12751V1R4.11 Täidetud vaimse tervise õe ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud vaimse tervise õe ametikohtade arvust
10038 T11285V2R06 <= T12751V2R4.11 Täidetud ambulatoorsete vaimse tervise õe ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud ambulatoorsete vaimse tervise õe ametikohtade arvust
10039 T11285V3R06 <= T12751V3R4.11 Põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arvust
10040 T11285V4R06 <= T12751V4R4.11 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate vaimse tervise õdede arvust
10041 T11285V1R07 <= T12751V1R3.2 Täidetud logopeedi ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud logopeedi ametikohtade arvust
10042 T11285V2R07 <= T12751V2R3.2 Täidetud ambulatoorsete logopeedi ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud ambulatoorsete logopeedi ametikohtade arvust
10043 T11285V3R07 <= T12751V3R3.2 Põhikohaga töötavate logopeedide arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud põhikohaga töötavate logopeedide arvust
10044 T11285V4R07 <= T12751V4R3.2 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate logopeedide arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate logopeedide arvust
10045 T11285V1R09 <= T12751V1R3.4 Täidetud tegevusterapeudi ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud tegevusterapeudi ametikohtade arvust
10046 T11285V2R09 <= T12751V2R3.4 Täidetud ambulatoorsete tegevusterapeudi ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika- ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud ambulatoorsete tegevusterapeudi ametikohtade arvust
10047 T11285V3R09 <= T12751V3R3.4 Põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika- ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arvust
10048 T11285V4R09 <= T12751V4R3.4 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika-ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate tegevusterapeutide arvust
10049 T11285V1R10 <= T12751V1R12 Täidetud hooldaja ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika- ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud hooldaja ametikohtade arvust
10050 T11285V2R10 <= T12751V2R12 Täidetud ambulatoorsete hooldaja ametikohtade arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika- ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud täidetud ambulatoorsete hooldaja ametikohtade arvust
10051 T11285V3R10 <= T12751V3R12 Põhikohaga töötavate hooldajate arv tabelis 3 on suurem või võrdne aruande "Psüühhika- ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud põhikohaga töötavate hooldajate arvust
10052 T11285V4R10 <= T12751V4R12 Ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate hooldajate arv tabelis 3 on väiksem või võrdne aruande "Psüühhika- ja käitumishäired" tabelis 6 märgitud ambulatoorses ravis põhikohaga töötavate hooldajate arvust
10087 T12775V1R3 = T12751V3R14 Farmatseutide arv peab võrduma personali aruande tabelis näidatud farmatseutide arvuga
32344 kui T11752aR11V1>0 siis T11752aR05V5>0 Kui on märgitud koduõendusteenuse osutaja hooldekodus tehtuid visiite, siis peab olema täidetud ka koduõendusteenuse koduvisiitide arv.
72585 T117753V2R20.1 + T117753V2R20.2 + T117753V2R20.3 + T117753V2R20.4 + T117753V2R20.5 + T117753V2R20.6 + T117753V2R20.7 + T117753V2R20.8 + T117753V2R20.9 + T117753V8R20.1 + T117753V8R20.2 + T117753V8R20.3 + T117753V8R20.4 + T117753V8R20.5 + T117753V8R20.6 + T117753V8R20.7 + T117753V8R20.8 + T117753V8R20.9 = T11755V1R01 Täiskasvanud meeste ja poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72596 T117754V2R20.1 + T117754V2R20.2 + T117754V2R20.3 + T117754V2R20.4 + T117754V2R20.5 + T117754V2R20.6 + T117754V2R20.7 + T117754V2R20.8 + T117754V2R20.9 + T117754V8R20.1 + T117754V8R20.2 + T117754V8R20.3 + T117754V8R20.4 + T117754V8R20.5 + T117754V8R20.6 + T117754V8R20.7 + T117754V8R20.8 + T117754V8R20.9 = T11754V1R01 Täiskasvanud naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72845 T117753V2R20.1 + T117753V2R20.2 + T117753V2R20.3 + T117753V2R20.4 + T117753V2R20.5 + T117753V2R20.6 + T117753V2R20.7 + T117753V2R20.8 + T117753V2R20.9 = T11555V1R01 Poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72846 T117754V2R20.1 + T117754V2R20.2 + T117754V2R20.3 + T117754V2R20.4 + T117754V2R20.5 + T117754V2R20.6 + T117754V2R20.7 + T117754V2R20.8 + T117754V2R20.9 = T11556V1R01 Tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
91202 Kui T12751R3.2V1>0 siis T11759R18V1>0 kui on olemas logopeedi ametikoht, peab olema tehtud logopeedilisi protseduure
91203 Kui T12751R3.3V1>0 siis T11759R14V1>0 kui on olemas liikumisterapeudi ametikoht, peab olema tehtud liikumisravi protseduure
91204 Kui T12751R3.4V1 >0 siis T11759R19V1>0 kui on olemas tegevusterapeudi ametikoht, peab olema tehtud tegevusravi protseduure
91205 Kui T12751R3.5V1>0 siis T11759R15V1>0 kui on olemas füsioterapeudi ametikoht, peab olema tehtud füsioteraapia protseduure
91207 Kui T12751R6V1>0 siis T11010R01V1>0 kui on olemas laborandi ametikoht, peab olema ise tehtud laborianalüüse