Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2010) | Tabel: 8. Diagnostika Tabel 8.4.1 Endoskoopiaosakonna töö Mehed 
Tabel: 8. Diagnostika Tabel 8.4.1 Endoskoopiaosakonna töö Mehed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5764
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  NCSP kood Rea nr Uuringute arv Uuritute arv, kellel tehtud biopsia Uuringutest ambulatoorselt Uuringutest lastele sh ambulatoorselt
kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis
A B C 1 2 3 4 5 6 7
Kokku U 01                            
nina UDH, UDM 02                            
kõri UDQ 03                            
suu ja neelu UE 04                            
trahhea, bronhi ja pleura UG 05                            
gastrointestinaalse trakti UJ 06                            
  sh. ösofago-gastroduodenoskoopiad UJC, UJD 06.1                            
  entero- ja  koloskoopiad UJF 06.2                            
  prokto- ja anoskoopiad UJG, UJH 06.3                            
  sapiteede ja pankrease juha endoskoopilised ja radioloogilised uuringud UJK 06.4                            
  sh. ERCP UJK02,05 06.4.1                            
kuseteede UK 07                            
  sh. tsüstoskoopiad UK02,05 07.1