Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2014) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2847 T13764r15v4 >= T13764r16v1 Ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema sama palju või rohkem kui 0-3 aastaseid uuritud lapsi
2967 T13764r15v5 >= T13764r16v2 Ambulatoorselt ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui ambulatoorselt uuritud 0-3 aastaseid lapsi
2969 T13764r15v6 >= T13764r16v3 Päevaravis ultraheliga uuritud lapsi peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui päevaravis uuritud 0-3 aastaseid lapsi
3117 kui T13759r01v9 > 0 siis T13759r01v3 > 0 Kui on märgitud protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritute arv
3119 kui T13759r01v12 > 0 siis T13759r01v6 > 0 Kui on märgitud laste protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
7290 kui T13759r01v3 > 0 siis T13759r01v9 > 0 Kui on märgitud opereeritute arv, peavad olema märgitud ka protseduurid
7291 kui T13759r01v6 > 0 siis T13759r01v12 > 0 Kui on märgitud opereeritud laste arv, peavad olema märgitud ka lastele tehtud protseduurid
8081 kui T13752R01V1 > 0 siis T13752R01V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8082 kui T13752R01V2 > 0 siis T13752R01V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv
8083 kui T13752R02V1 > 0 siis T13752R02V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8084 kui T13752R02V2 > 0 siis T13752R02V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8085 kui T13301R11V1 > 0 siis T13752R07V1 >= T13301R11V1 Kui aruandes "Rasedate ja vastsündinute haigestumine" tabelis T13301 (Raseduse jälgimine) on märgitud ämmaemanda vastuvõtte raseduse jälgimisel, siis peavad need vastuvõtud kajastuma ka aruandes "Tervishoiuasutus" tabelis T13752 (Ambulatoorse abi tabel).
8901 T13755R01V1 >= T13757R01V1 Meeste ja poiste välispõhjusi kokku (tabel 4.3 veerg 1 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste välispõhjuste tabelis (tabel 4.5 veerg 1 rida 1).
8902 T13755R01V2 >= T13757R01V2 Meeste ja poiste sõidukiõnnetusi kokku (tabel 4.3 veerg 2 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 2 rida 1).
8903 T13755R01V3 >= T13757R01V3 Meeste ja poiste kukkumisi kokku (tabel 4.3 veerg 3 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 3 rida 1).
8904 T13755R01V4 >= T13757R01V4 Mehhaanilise jõu toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 4 rida1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 4 rida 1).
8905 T13755R01V5 >= T13757R01V5 Meeste ja poiste uppumisi kokku (tabel 4.3 veerg 5 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 5 rida 1).
8906 T13755R01V6 >= T13757R01V6 Suitsu, tule ja leekide toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 6 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 6 rida 1).
8907 T13755R01V7 >= T13757R01V7 Tuliste ainete toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 7 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 7 rida 1).
8908 T13755R01V8 >= T13757R01V8 Meeste ja poiste juhuslikke mürgistusi kokku (tabel 4.3 veerg 8 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 8 rida 1).
8909 T13755R01V9 >= T13757R01V9 Loodusjõudude toimeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 9 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 9 rida 1).
8910 T13755R01V10 >= T13757R01V10 Meeste ja poiste muid õnnetusjuhtumeid kokku (tabel 4.3 veerg 10 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 10 rida 1).
8911 T13755R01V11 >= T13757R01V11 Meeste ja poiste tahtlikke enesekahjustusi kokku (tabel 4.3 veerg 11 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 11 rida 1).
8912 T13755R01V12 >= T13757R01V12 Rünnet meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 12 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 12 rida 1).
8913 T13755R01V13 >= T13757R01V13 Ebaselge tahtlusega juhtumeid meestel ja poistel kokku (tabel 4.3 veerg 13 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis (tabel 4.5 veerg 13 rida 1).
8914 T13756R01V1 >= T13758R01V1 Naiste ja tüdrukute välispõhjusi kokku (tabel 4.4 veerg 1 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute välispõhjuste tabelis (tabel 4.6 veerg 1 rida 1).
8915 T13756R01V2 >= T13758R01V2 Naiste ja tüdrukute sõidukiõnnetusi kokku (tabel 4.4 veerg 2 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 2 rida 1).
8916 T13756R01V3 >= T13758R01V3 Naiste ja tüdrukute kukkumisi kokku (tabel 4.4 veerg 3 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 3 rida 1).
8917 T13756R01V4 >= T13758R01V4 Mehhaanilise jõu toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 4 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 4 rida 1).
8918 T13756R01V5 >= T13758R01V5 Naiste ja tüdrukute uppumisi kokku (tabel 4.4 veerg 5 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 5 rida 1).
8919 T13756R01V6 >= T13758R01V6 Suitsu, tule ja leekide toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 6 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 6 rida 1)
8920 T13756R01V7 >= T13758R01V7 Tuliste ainete toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 7 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 7 rida 1).
8921 T13756R01V8 >= T13758R01V8 Naiste ja tüdrukute juhuslikke mürgistusi kokku (tabel 4.4 veerg 8 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 8 rida 1).
8922 T13756R01V9 >= T13758R01V9 Loodusjõudude toimeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 9 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 9 rida 1).
8923 T13756R01V10 >= T13758R01V10 Naiste ja tüdrukute muid õnnetusjuhtumeid kokku (tabel 4.4 veerg 10 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 10 rida 1).
8924 T13756R01V11 >= T13758R01V11 Naiste ja tüdrukute tahtlikke enesekahjustusi kokku (tabel 4.4 veerg 11 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 11 rida 1).
8925 T13756R01V12 >= T13758R01V12 Rünnet naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 12 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 12 rida 1).
8926 T13756R01V13 >= T13758R01V13 Ebaselge tahtlusega juhtumeid naistel ja tüdrukutel kokku (tabel 4.4 veerg 13 rida 1) peab olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis (tabel 4.6 veerg 13 rida 1).
32344 kui T13752R11V1>0 siis T13752R05V5>0 Kui on märgitud koduõendusteenuse osutaja hooldekodus tehtuid visiite, siis peab olema täidetud ka koduõendusteenuse koduvisiitide arv.
72585 T13753V2R20.1 + T13753V2R20.2 + T13753V2R20.3 + T13753V2R20.4 + T13753V2R20.5 + T13753V2R20.6 + T13753V2R20.7 + T13753V2R20.8 + T13753V2R20.9 + T13753V8R20.1 + T13753V8R20.2 + T13753V8R20.3 + T13753V8R20.4 + T13753V8R20.5 + T13753V8R20.6 + T13753V8R20.7 + T13753V8R20.8 + T13753V8R20.9 = T13755V1R01 Täiskasvanud meeste ja poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.1 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 ja veeru 8 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma meeste ja poiste esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.3 (veerg 1 rida 1).
72596 T13754V2R20.1 + T13754V2R20.2 + T13754V2R20.3 + T13754V2R20.4 + T13754V2R20.5 + T13754V2R20.6 + T13754V2R20.7 + T13754V2R20.8 + T13754V2R20.9 + T13754V8R20.1 + T13754V8R20.2 + T13754V8R20.3 + T13754V8R20.4 + T13754V8R20.5 + T13754V8R20.6 + T13754V8R20.7 + T13754V8R20.8 + T13754V8R20.9 = T13756V1R01 Täiskasvanud naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.2 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 ja veeru 8 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.4 (veerg 1 rida 1).
72845 T13753V2R20.1 + T13753V2R20.2 + T13753V2R20.3 + T13753V2R20.4 + T13753V2R20.5 + T13753V2R20.6 + T13753V2R20.7 + T13753V2R20.8 + T13753V2R20.9 = T13757V1R01 Poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.1 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma poiste esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.5 (veerg 1 rida 1).
72846 T13754V2R20.1 + T13754V2R20.2 + T13754V2R20.3 + T13754V2R20.4 + T13754V2R20.5 + T13754V2R20.6 + T13754V2R20.7 + T13754V2R20.8 + T13754V2R20.9 = T13758V1R01 Tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa tabelis 4.2 (veeru 2 ridade 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7. 20.8, 20.9 summa) peab võrduma tüdrukute esmaste vigastuste välispõhjuste summaga tabelis 4.6 (veerg 1 rida 1).