Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2007) | Tabel: 5. Haigestumine, vigastused ja mürgistused -Tabel 5.4 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse ja vigastusmehhanismi alusel, naised kokku (RHK-10 kood S00-T75) 
Tabel: 5. Haigestumine, vigastused ja mürgistused -Tabel 5.4 Vigastuste esmasjuhtude välispõhjused tegevuse ja vigastusmehhanismi alusel, naised kokku (RHK-10 kood S00-T75)
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T7754
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tegevus juhtumi
toimumise ajal
Tegevuse
kood
RHK - 10
Rea
nr
Kokku Juhuvigastuse välispõhjus  
sõidukiõnnetus kukkumine mehhaanilise jõu toime uppumine suitsu, tule ja leekide toime tuliste ainete ja esemete toime juhuslik mürgistus loodusjõudude toime muu Tahtlik
enesekahjustus
Rünne Ebaselge tahtlus
V00-Y84 V01-V99 W00-W19 W20-W64 W65-W74 X00-X09 X10-X19 X40-X49 X30-X39 W75-W99, X20-X29, X50-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kokku 0-9 01                                                    
Sportlik tegevus 0 02                                                    
Puhke- ja vaba aja tegevus 1 03                                                    
Töötamine tasu eest 2 04                                                    
Tasustamata töö 3 05                                                    
Eluks vajalik tegevus 4 06                                                    
Muu täpsustatud tegevus 8 07                                                    
Täpsustamata tegevus 9 08                                                    
Alkoholijoobes juhtumi toimumise ajal   09