Vormid | Vorm: Haigla (2010-2011) | Tabeli "2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Lapsed" tingimused 

Tabeli 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - Lapsed tingimused

Nr Tingimus Erandid
243 v9 = v1 + v3 + v5 + v7 R16
244 v10 = v2 + v4 + v6 + v8  
250 r1 = r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8 + r9 + r10 + r11 + r12 + r13 + r14 + r15 + r16 + r17 + r18 + r19 + r20 + r21