Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: IX. Tuberkuloos 1. Esimest korda arvele võetud 
Tabel: IX. Tuberkuloos 1. Esimest korda arvele võetud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T444
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Aktiivse tuberkuloosi vorm RHK-10
kood
Rea nr Haigusjuhud
kokku vanuserühmiti
0-4 5-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-79 80-84 85+
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kopsutuberkuloos -3, A15.5, A15.7, A15.1 01 M                                                    
A16.0-2, A16.4, A19 (kopsu)   02 N                                                    
Kopsuväline tuberkuloos*   03 M                                                    
    04 N                                                    
   rindkeresiseste lümfisõlmede A15.4, A16.3 05 M                                                    
    06 N                                                    
   tuberkuloosne pleuriit A15.6, A16.5 07 M                                                    
    08 N                                                    
   luu- liigese A18.0 09 M                                                    
    10 N                                                    
     närvisüsteemi A17 11 M                                                    
    12 N                                                    
   kuse- suguelundite A18.1 13 M                                                    
    14 N                                                    
   muu A18.2-A18.8, A15.8- A15.9, 15 M                                                    
A19.0 (kopsuväline) A16.7- A16.9 16 N                                                    
KOKKU A15- A19 17 M                                                    
    18 N                                                    
     batsillaarne   19 M                                                    
    20 N                                                    
     vanglates avastatud juhud   21 M                                                    
    22 N                                                    
     15-17 -aastased noorukid   23 M                                                    
    24 N