Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) 

Vorm Tervishoid (2002)

Impordikood: 224
Alus:  
Sagedus: aasta
   

Tabeleid kokku: 36

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T433 I. Tervishoiuasutused - 1. Iseseisvad tervishoiuasutused 16 4 0
2 T449 I Tervishoiuasutused 2. Tervishoiuasutuse allüksused 3 2 0
3 T434 II. Tervishoiupersonal - 1. Arstid 41 4 0
4 T435 II. 2. Õendusalatöötajad ja teised meditsiinikooli lõpetanud 29 4 0
5 T450 III. Ambulatoorne arstiabi 4 7 0
6 T436 IV. Ravivoodid 37 4 0
7 T392 V. Haiglaravi - 1. Haiglaravi üldnäitajad 2 6 2
8 T393 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - a) Lapsed 41 5 3
9 T394 b) Täiskasvanud 39 9 3
10 T395 3. Haiglaravi põhjus ja kestus a) Lapsed 33 7 5
11 T437 b) Täiskasvanud 45 7 0
12 T438 VI. Kiirabi - 1. Kiirabiasutused 2 1 0
13 T439 2. Ametikohad 2 6 0
14 T440 3. Meditsiiniabi 6 6 0
15 T441 4. Erialabrigaadid 4 4 0
16 T442 VII. Hambaravi - 1. Hambaraviasutused 4 1 0
17 T443 2. Hambaravitöötajad 11 2 0
18 T403 3. Hambaraviosakonna (-kabineti) töö - a) Hambaravi kokku (riiklik + munitsipaal + erameditsiin) 1 8 6
19 T404 b) Erahambaravi 1 8 6
20 T406 VIII.Vereteenistus - 1. Ametikohad 6 2 1
21 T407 2. Doonorid ja vereandmised 6 1 0
22 T444 IX. Tuberkuloos 1. Esimest korda arvele võetud 24 13 0
23 T445 IX. Tuberkuloos 2. Retsidiivid 12 13 0
24 T446 IX. Tuberkuloos 3. Tuberkuloosihaiged 12 13 0
25 T409 X. Pahaloomulised kasvajad - a) Lapsed 17 4 1
26 T410 b) Täiskasvanud 17 13 1
27 T411 XI. Nakkushaigused - a) Lapsed 52 4 1
28 T431 XI. Nakkushaigused b)Täiskasvanud 52 14 1
29 T413 XII. Naha- ja suguhaigused - a) Lapsed, esmakordselt arvele võetud 20 4 1
30 T414 b) Täiskasvanud, esmakordselt arvele võetud 20 13 1
31 T415 XIII. Psüühika- ja käitumishäired - 1. Psühhiaatri töö 11 6 3
32 T416 2. Haiglas viibinute koosseis 2 8 0
33 T428 3. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired 2 1 0
34 T451 XIV. Vigastused, mürgistused ja teatavad välispõhjuste toime tagajärjed 9 6 0
35 T447 XV. Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega 20 20 0
36 T448 XVI. HIV-nakkuse uuringud 7 4 0