Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2005) | Tabel: 5. Vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed (RHK-10 kood S00...T75) -Tabel 5.3 Esmajuhtude välispõhjused, mehed 
Tabel: 5. Vigastused, mürgistused ja muud välispõhjuste toime tagajärjed (RHK-10 kood S00...T75) -Tabel 5.3 Esmajuhtude välispõhjused, mehed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5755
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Tegevus juhtumi toimumise ajal Tege-
vuse
kood
Rea
nr
Sõiduki-
õnnetused
Muud
õnnetusjuhtumid
Tahtlik
enesekahjustus
Rünne Muu ja
täpsustamata
Kokku
V01-V99 W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34  
kokku sh lapsed kokku sh lapsed kokku sh lapsed kokku sh lapsed kokku sh lapsed kokku sh lapsed
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kokku   01                                                
Sportlik tegevus   02                                                
Puhke ja vaba aja tegevus 1 03                                                
Töötamine tasu eest 2 04                                                
Muu töö ja tegevus 3 05                                                
Tegevus, mis on seotud muude eluavaldustega 4 06                                                
Muu täpsustatud tegevus 8 07                                                
Muu täpsustamata tegevus 9 08                                                
Alkoholijoobes juhtumi toimumise ajal   09