Vormid | Vorm: Võrdlusandmed | Tabeli "Raviosakondade (-kabinettide töö) - Protseduurid" tingimused 

Tabeli Raviosakondade (-kabinettide töö) - Protseduurid tingimused

Nr Tingimus Erandid