Vormid | Vorm: Hambaarsti aruanne (2013-2014) | Tabel: 1. Asutuse tüüp 
Tabel: 1. Asutuse tüüp
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13350
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr
Kui on,
kirjuta 1
A B 1
Iseseisev asutus 01    
Teise asutuse allüksus 02