Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabeli "XIV. Vigastused, mürgistused ja teatavad välispõhjuste toime tagajärjed" tingimused 

Tabeli XIV. Vigastused, mürgistused ja teatavad välispõhjuste toime tagajärjed tingimused

Nr Tingimus Erandid