Vormid | Vorm: Tervishoid (2002) | Tabel: 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - a) Lapsed 
Tabel: 2. Haiglast lahkunute jaotus soo ja vanuserühmade järgi - a) Lapsed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T393
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Haigusklass RHK-10
kood
Rea nr Haiglast lahkunute arv
kokku vanuserühmiti
alla
1 aasta
1-4 5-9 10-14
A B C 1 2 3 4 5
KOKKU   01 M                    
    02 N                    
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused A00-B99 03 M                    
    04 N                    
Kasvajad C00-D48 05 M                    
    06 N                    
Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatud immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid D50-D89 07 M                    
    08 N                    
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused E00-E90 09 M                    
    10 N                    
Psüühika- ja käitumishäired F00-F99 11 M                    
    12 N                    
Närvisüsteemihaigused G00-G99 13 M                    
    14 N                    
Silma- ja silmamanuste haigused H00-H59 15 M                    
    16 N                    
Kõrva- ja nibujätkehaigused H60-H95 17 M                    
    18 N                    
Vereringeelundite haigused I00-I99 19 M                    
    20 N                    
Hingamiselundite haigused J00-J99 21 M                    
    22 N                    
Seedeelundite haigused K00-K93 23 M                    
    24 N                    
Naha ja nahaaluskoe haigused L00-L99 25 M                    
    26 N                    
Lihasluukonna ja sidekoe haigused M00-M99 27 M                    
    28 N                    
Kuse-suguelundite haigused N00-N99 29 M                    
    30 N                    
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood O00-O99 31 N                    
Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid P00-P96 32 M                    
    33 N                    
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad Q00-Q99 34 M                    
    35 N                    
Mujal klassifitseerimata süptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed R00-R99 36 M                    
    37 N                    
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed S00-T98 38 M                    
    39 N                    
Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega Z00 -Z99 40 M                    
  v.a.Z03 41 N