Vormid | Vorm: Kiirabi (2002) | Tabeli "2. Meditsiiniabi 2.1 Väljakutsed" tingimused 

Tabeli 2. Meditsiiniabi 2.1 Väljakutsed tingimused

Nr Tingimus Erandid
855 r01 = r02 + r03 + r04