Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2010) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2672 T5758v1r01 >= T5757v3r22.1  
2847 T5763r15v4 >= T5763r16v1 Ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema sama palju või rohkem kui 0-3 aastaseid uuritud lapsi
2967 T5763r15v5 >= T5763r16v2 Ambulatoorselt ultraheliga uuritud lapsi kokku peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui ambulatoorselt uuritud 0-3 aastaseid lapsi
2969 T5763r15v6 >= T5763r16v3 Päevaravis ultraheliga uuritud lapsi peab olema vähemalt sama palju või rohkem kui päevaravis uuritud 0-3 aastaseid lapsi
3117 kui T10757r01v9 > 0 siis T10757r01v3 > 0 Kui on märgitud protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritute arv
3119 kui T10757r01v12 > 0 siis T10757r01v6 > 0 Kui on märgitud laste protseduurid, peab olema märgitud ka opereeritud laste arv
7290 kui T10757r01v3 > 0 siis T10757r01v9 > 0 Kui on märgitud opereeritute arv, peavad olema märgitud ka protseduurid
7291 kui T10757r01v6 > 0 siis T10757r01v12 > 0 Kui on märgitud opereeritud laste arv, peavad olema märgitud ka lastele tehtud protseduurid
8081 kui T10752aR01V1 > 0 siis T10752aR01V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8082 kui T10752aR01V2 > 0 siis T10752aR01V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv
8083 kui T10752aR02V1 > 0 siis T10752aR02V3 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8084 kui T10752aR02V2 > 0 siis T10752aR02V4 > 0 Kui on märgitud arsti vastuvõttude arv, peab olema täidetud ka neist haiguse tõttu pöördunute arv.
8901 T8755R01V1 >= T8555R01V1 Kokku meeste tabelis peab välispõhjusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8902 T8755R01V2 >= T8555R01V2 Kokku meeste tabelis peab sõidukiõnnetusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8903 T8755R01V3 >= T8555R01V3 Kokku meeste tabelis peab kukkumisi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8904 T8755R01V4 >= T8555R01V4 Kokku meeste tabelis peab mehhaanilise jõu toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8905 T8755R01V5 >= T8555R01V5 Kokku meeste tabelis peab uppumisi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8906 T8755R01V6 >= T8555R01V6 Kokku meeste tabelis peab suitsu, tule ja leekide toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8907 T8755R01V7 >= T8555R01V7 Kokku meeste tabelis peab tuliste ainete toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabeli
8908 T8755R01V8 >= T8555R01V8 Kokku meeste tabelis peab juhuslikke mürgistusi olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8909 T8755R01V9 >= T8555R01V9 Kokku meeste tabelis peab loodusjõudude toimeid olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8910 T8755R01V10 >= T8555R01V10 Kokku meeste tabelis peab muid õnnetusjuhte olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8911 T8755R01V11 >= T8555R01V11 Kokku meeste tabelis peab tahtlikku enesekahjustust olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8912 T8755R01V12 >= T8555R01V12 Kokku meeste tabelis peab rünnet olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8913 T8755R01V13 >= T8555R01V13 Kokku meeste tabelis peab ebaselge tahtlusega juhte olema rohkem või sama palju kui poiste tabelis
8914 T8754R01V1 >= T8556R01V1 Kokku naiste tabelis peab välispõhjusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8915 T8754R01V2 >= T8556R01V2 Kokku naiste tabelis peab sõidukiõnnetusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8916 T8754R01V3 >= T8556R01V3 Kokku naiste tabelis peab kukkumisi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8917 T8754R01V4 >= T8556R01V4 Kokku naiste tabelis peab mehhaanilise jõu toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8918 T8754R01V5 >= T8556R01V5 Kokku naiste tabelis peab uppumisi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8919 T8754R01V6 >= T8556R01V6 Kokku naiste tabelis peab suitsu, tule ja leekide toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8920 T8754R01V7 >= T8556R01V7 Kokku naiste tabelis peab tuliste ainete toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8921 T8754R01V8 >= T8556R01V8 Kokku naiste tabelis peab juhuslikke mürgistusi olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8922 T8754R01V9 >= T8556R01V9 Kokku naiste tabelis peab loodusjõudude toimeid olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8923 T8754R01V10 >= T8556R01V10 Kokku naiste tabelis peab muid õnnetusjuhte olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8924 T8754R01V11 >= T8556R01V11 Kokku naiste tabelis peab tahtlikku enesekahjustust olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8925 T8754R01V12 >= T8556R01V12 Kokku naiste tabelis peab rünnet olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
8926 T8754R01V13 >= T8556R01V13 Kokku naiste tabelis peab ebaselge tahtlusega juhte olema rohkem või sama palju kui tüdrukute tabelis
10026 T10751V3R01 - T10751V3R22 = T10774V1R01 Aruande "Tervishoiuasutus" arstid kokku – näo-lõualuukirurgid = aruande "Tervishoiupersonal" arstid kokku (seos ei kehti iseseisvate kiirabiasutuste kui ka teiste asutuste koosseisus olevates kiirabiosakondades töötavate isikute olemasolul, kelle kohta esitatakse aruanne “Kiirabi töö” Terviseametile, ning nende asutuste puhul, kes esitavad lisaks aruande "Verekeskus")
10028 T10774V1R38 = T10751V3R67 Proviisorite arv peab võrduma personali aruande tabelis näidatud proviisorite arvuga
10029 T3284V1R01 <= T10751V1R30  
10030 T3284V2R01 <= T10751V2R30  
10031 T3284V3R01 <= T10751V3R30  
10032 T3284V4R01 <= T10751V4R30  
10033 T3284V1R03 <= T10751V1R39.6  
10034 T3284V2R03 <= T10751V2R39.6  
10035 T3284V3R03 <= T10751V3R39.6  
10036 T3284V4R03 <= T10751V4R39.6  
10037 T3284V1R04 <= T10751V1R51  
10038 T3284V2R04 <= T10751V2R51  
10039 T3284V3R04 <= T10751V3R51  
10040 T3284V4R04 <= T10751V4R51  
10041 T3284V1R05 <= T10751V1R39.2  
10042 T3284V2R05 <= T10751V2R39.2  
10043 T3284V3R05 <= T10751V3R39.2  
10044 T3284V4R05 <= T10751V4R39.2  
10047 T8775V1R35 = T10751V3R68 Farmatseutide arv peab võrduma personali aruande tabelis näidatud farmatseutide arvuga
32344 kui T10752aR08V1>0 siis T10752aR05V5>0 Kui on märgitud koduõendusteenuse osutaja hooldekodus tehtuid visiite, siis peab olema täidetud ka koduõendusteenuse koduvisiitide arv.
72585 T77753V2R20.1 + T77753V2R20.2 + T77753V2R20.3 + T77753V2R20.4 + T77753V2R20.5 + T77753V2R20.6 + T77753V2R20.7 + T77753V2R20.8 + T77753V2R20.9 + T77753V8R20.1 + T77753V8R20.2 + T77753V8R20.3 + T77753V8R20.4 + T77753V8R20.5 + T77753V8R20.6 + T77753V8R20.7 + T77753V8R20.8 + T77753V8R20.9 = T8755V1R01 Täiskasvanud meeste ja poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72596 T77754V2R20.1 + T77754V2R20.2 + T77754V2R20.3 + T77754V2R20.4 + T77754V2R20.5 + T77754V2R20.6 + T77754V2R20.7 + T77754V2R20.8 + T77754V2R20.9 + T77754V8R20.1 + T77754V8R20.2 + T77754V8R20.3 + T77754V8R20.4 + T77754V8R20.5 + T77754V8R20.6 + T77754V8R20.7 + T77754V8R20.8 + T77754V8R20.9 = T8754V1R01 Täiskasvanud naiste ja tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72845 T77753V2R20.1 + T77753V2R20.2 + T77753V2R20.3 + T77753V2R20.4 + T77753V2R20.5 + T77753V2R20.6 + T77753V2R20.7 + T77753V2R20.8 + T77753V2R20.9 = T8555V1R01 Poiste esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
72846 T77754V2R20.1 + T77754V2R20.2 + T77754V2R20.3 + T77754V2R20.4 + T77754V2R20.5 + T77754V2R20.6 + T77754V2R20.7 + T77754V2R20.8 + T77754V2R20.9 = T8556V1R01 Tüdrukute esmaste vigastuste (koodid S00-T75) summa peab peab võrduma esmaste vigastuste välispõhjuste summaga
91202 Kui T10751R39.2V1>0 siis T9759R18V1>0 kui on olemas logopeedi ametikoht, peab olema tehtud logopeedilisi protseduure
91203 Kui T10751R39.3V1>0 siis T9759R14V1>0 kui on olemas liikumisterapeudi ametikoht, peab olema tehtud liikumisravi protseduure
91204 Kui T10751R39.4V1 >0 siis T9759R19V1>0 kui on olemas tegevusterapeudi ametikoht, peab olema tehtud tegevusravi protseduure
91205 Kui T10751R39.5V1>0 siis T9759R15V1>0 kui on olemas füsioterapeudi ametikoht, peab olema tehtud füsioteraapia protseduure
91206 Kui T10751R50.1V1>0 siis T9759R11V1>0 kui on olemas massaažiõe ametikoht, peab olema tehtud massaaži
91207 Kui T10751R62V1>0 siis T7010R01V1>0 kui on olemas laborandi ametikoht, peab olema ise tehtud laborianalüüse