Vormid | Vorm: Verekeskus (kehtiv) | Tabel: 4. Vereloovutused doonori soo ja vanuse järgi 
Tabel: 4. Vereloovutused doonori soo ja vanuse järgi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T14204
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr Kokku sh mehed sh naised sh vanuses
18–24 25–44 45–64 65 ja vanemad
A B 1 2 3 4 5 6 7
Vereloovutused kokku 01                            
    sh autoloogsed 02                            
Täisvereandmised 03                            
    sh väljasõidult 04                            
Afreesiprotseduurid kokku 05                            
    sh trombotsüüdid 06                            
    erütrotsüütidid 07                            
    plasma 08                            
    multikomponent 09