Vormid | Vorm: Tervishoiutöötajad (2014) | Tabel: 1. Aruande esitaja üldandmed 
Tabel: 1. Aruande esitaja üldandmed
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T13101
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea nr  
A B 1
Töötajate arv kokku seisuga 31. detsember 01    
Ei osutanud tervishoiuteenust novembrikuus (märkida 1) 02    
Täitja ees- ja perekonnanimi 03    
Täitja telefoninumber 04    
Täitja e-post 05