Vormid | Vorm: Tunnipalk (2017-2018) 

Vorm Tunnipalk (2017-2018)

Impordikood: 9
Alus: Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ lisa 15
Sagedus: aasta
   

 

Tabeleid kokku: 1

Jrk.nr IMP Nimetus Andme
ridu
Andme
veerge
Tabeli
tingimusi
1 T32 Tunnipalk 1 17 14