Vormid | Vorm: Verekeskus (2009) | Tabel: 2. Doonorid 
Tabel: 2. Doonorid
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T70002
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  Rea
nr.
Kokku Veredoonorid Trombotsüütide
doonorid
Autoloogsed
doonorid
Esmakordselt
elus verd
andnud
doonorid
kokku sh
väljasõidult
A B 1 2 3 4 5 6
Doonorite arv 01