Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2002) | Tabel: 10. Laboratooriumi töö 
Tabel: 10. Laboratooriumi töö
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T768
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Uuringu nimetus Haigekassa
kood
Rea
nr
Sooritatud
uuringud
Mujalt ostetud
uuringud
kokku neist oma tervishoiuasutuses
statsionaar-
setele
haigetele
ambulatoor-
setele
haigetel
A B C 1 2 3 4
Uuringud kokku   01                
sh biokeemilised uuringud 6500-6509 02                
hüübimissüsteemi uuringud 6551-6557 03                
hematoloogilised uuringud 6571-6584 04                
uriini uuringud 6601-6610 05                
väljaheite uuringud 6621-6623 06                
liikvori uuringud 6641-6642 07                
sperma uuringud 6651-6661 08                
toksikoloogilised uuringud 6671-6678 09                
mikrobioloogilised uuringud 6701-6743 10                
seroloogilised uuringud 6771-6797 11                
immuunmeetodil põhinevad uuringud 6700-6844 12                
allergeenide määramine 6845-6850 13                
geneetilised uuringud 6871-6888 14                
tsütoloogilised uuringud 6911-6915 15                
Nahatestid   16