Vormid | Vorm: Päevaravi (kehtiv) | Vormi tingimused 

Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
1475 T13834V1R25.1 <= T13834V3R10.05  
3021 T13834V1R25.2.1 <= T13834V11R11.2  
3022 T13834V1R25.2 <= T13834V11R01.0  
3023 T13836V1R03 + T13836V1R04 + T13836V1R05 + T13836V1R06 + T13836V1R07 + T13836V1R02 = T13834V10R16.0 + T13834V3R16.0  
3024 T13832V2R01 + T13832V1R01 = T13834V8R01.0 + T13834V11R01.0  
3025 T13832V10R01 + T13832V9R01 = T13834V10R01.0 + T13834V7R01.0  
3026 T13832V2R02 + T13832V1R02 = T13834V8R02.0 + T13834V11R02.0  
3027 T13832V10R02 + T13832V9R02 = T13834V10R02.0 + T13834V7R02.0  
3028 T13832V2R03 + T13832V1R03 = T13834V8R03.0 + T13834V11R03.0  
3029 T13832V10R03 + T13832V9R03 = T13834V10R03.0 + T13834V7R03.0  
3030 T13832V2R04 + T13832V1R04 = T13834V8R04.0 + T13834V11R04.0  
3031 T13832V10R04 + T13832V9R04 = T13834V10R04.0 + T13834V7R04.0  
3032 T13832V2R05 + T13832V1R05 = T13834V8R05.0 + T13834V11R05.0  
3033 T13832V10R05 + T13832V9R05 = T13834V10R05.0 + T13834V7R05.0  
3034 T13832V2R06 + T13832V1R06 = T13834V8R06.0 + T13834V11R06.0  
3035 T13832V10R06 + T13832V9R06 = T13834V10R06.0 + T13834V7R06.0  
3036 T13832V2R07 + T13832V1R07 = T13834V8R07.0 + T13834V11R07.0  
3037 T13832V10R07 + T13832V9R07 = T13834V10R07.0 + T13834V7R07.0  
3038 T13832V2R08 + T13832V1R08 = T13834V8R08.0 + T13834V11R08.0  
3039 T13832V10R08 + T13832V9R08 = T13834V10R08.0 + T13834V7R08.0  
3040 T13832V2R09 + T13832V1R09 = T13834V8R09.0 + T13834V11R09.0  
3041 T13832V10R09 + T13832V9R09 = T13834V10R09.0 + T13834V7R09.0  
3042 T13832V2R10 + T13832V1R10 = T13834V8R10.0 + T13834V11R10.0  
3043 T13832V10R10 + T13832V9R10 = T13834V10R10.0 + T13834V7R10.0  
3044 T13832V2R11 + T13832V1R11 = T13834V8R11.0 + T13834V11R11.0  
3045 T13832V10R11 + T13832V9R11 = T13834V10R11.0 + T13834V7R11.0  
3046 T13832V2R12 + T13832V1R12 = T13834V8R12.0 + T13834V11R12.0  
3047 T13832V10R12 + T13832V9R12 = T13834V10R12.0 + T13834V7R12.0  
3048 T13832V2R13 + T13832V1R13 = T13834V8R13.0 + T13834V11R13.0  
3049 T13832V10R13 + T13832V9R13 = T13834V10R13.0 + T13834V7R13.0  
3050 T13832V2R14 + T13832V1R14 = T13834V8R14.0 + T13834V11R14.0  
3051 T13832V10R14 + T13832V9R14 = T13834V10R14.0 + T13834V7R14.0  
3052 T13832V2R15 + T13832V1R15 = T13834V8R15.0 + T13834V11R15.0  
3053 T13832V10R15 + T13832V9R15 = T13834V10R15.0 + T13834V7R15.0  
3054 T13832V10R16 = T13834V10R16.0 + T13834V7R16.0  
3055 T13832V2R17 + T13832V1R17 = T13834V8R17.0 + T13834V11R17.0  
3056 T13832V10R17 + T13832V9R17 = T13834V10R17.0 + T13834V7R17.0  
3057 T13832V2R18 + T13832V1R18 = T13834V8R18.0 + T13834V11R18.0  
3058 T13832V10R18 + T13832V9R18 = T13834V10R18.0 + T13834V7R18.0  
3059 T13832V2R19 + T13832V1R19 = T13834V8R19.0 + T13834V11R19.0  
3060 T13832V10R19 + T13832V9R19 = T13834V10R19.0 + T13834V7R19.0  
3061 T13832V2R20 + T13832V1R20 = T13834V8R20.0 + T13834V11R20.0  
3062 T13832V10R20 + T13832V9R20 = T13834V10R20.0 + T13834V7R20.0  
3063 T13833V20R01 + T13833V19R01 = T13834V3R01.0 + T13834V1R01.0  
3064 T13833V20R02 + T13833V19R02 = T13834V3R02.0 + T13834V1R02.0  
3065 T13833V20R03 + T13833V19R03 = T13834V3R03.0 + T13834V1R03.0  
3066 T13833V20R04 + T13833V19R04 = T13834V3R04.0 + T13834V1R04.0  
3067 T13833V20R05 + T13833V19R05 = T13834V3R05.0 + T13834V1R05.0  
3068 T13833V20R06 + T13833V19R06 = T13834V3R06.0 + T13834V1R06.0  
3069 T13833V20R07 + T13833V19R07 = T13834V3R07.0 + T13834V1R07.0  
3070 T13833V20R08 + T13833V19R08 = T13834V3R08.0 + T13834V1R08.0  
3071 T13833V20R09 + T13833V19R09 = T13834V3R09.0 + T13834V1R09.0  
3072 T13833V20R10 + T13833V19R10 = T13834V3R10.0 + T13834V1R10.0  
3073 T13833V20R11 + T13833V19R11 = T13834V3R11.0 + T13834V1R11.0  
3074 T13833V20R12 + T13833V19R12 = T13834V3R12.0 + T13834V1R12.0  
3075 T13833V20R13 + T13833V19R13 = T13834V3R13.0 + T13834V1R13.0  
3076 T13833V20R14 + T13833V19R14 = T13834V3R14.0 + T13834V1R14.0  
3077 T13833V20R15 + T13833V19R15 = T13834V3R15.0 + T13834V1R15.0  
3078 T13833V20R16 = T13834V3R16.0 + T13834V1R16.0  
3079 T13833V20R17 + T13833V19R17 = T13834V3R18.0 + T13834V1R18.0  
3080 T13833V20R18 + T13833V19R18 = T13834V3R19.0 + T13834V1R19.0  
3081 T13833V20R19 + T13833V19R19 = T13834V3R20.0 + T13834V1R20.0  
3082 T13834V4R01.0 <= T13833V14R01 + T13833V15R01 + T13833V16R01 + T13833V13R01+ T13833V17R01 + T13833V18R01  
3083 T13833V20R20 + T13833V19R20 = T13834V3R21.0 + T13834V1R21.0  
3084 T13832V2R21 + T13832V1R21 = T13834V8R21.0 + T13834V11R21.0  
3085 T13836V1R01 >= T13834V3R16.0  
3086 T13832V10R21 + T13832V9R21 = T13834V10R21.0 + T13834V7R21.0  
3090 kui T16837r01.0v3 > 0 siis T16837r01.0v9 > 0  
3091 kui T16837r01.0v9 > 0 siis T16837r01.0v3 > 0  
3092 kui T16837r01.0v6 > 0 siis T16837r01.0v12 > 0  
3093 kui T16837r01.0v12 > 0 siis T16837r01.0v6 > 0  
3193 T13834V1R01.0+T13834V3R01.0+T13834V7R01.0+T13834V10R01.0 >= T16837V3R01.0 Päevastatsionaarist väljakirjutatud patsientide koguarv peab olema suurem või võrdne kui päevastatsionaaris kokku opereeritute arv
3194 T13834V7R01.0+T13834V10R01.0>=T16837V6R01.0 Päevastatsionaarist väljakirjutatud laste koguarv peab olema suurem või võrdne kui päevastatsionaaris kokku opereeritud laste arv
3195 T13831V5R01 + T13831V7R01 = T13834V1R01.0 + T13834V3R01.0 + T13834V7R01.0 + T13834V10R01.0 + T13834V1R22.0 + T13834V7R22.0 Päevaravi 1. tabeli väljakirjutatute ja surnute arv kokku peab võrduma 4. tabeli väljakirjutatud, surnud ja terveks osutunud täiskasvanute ja laste summaga
3196 T13831V9R01 >= T13831V3R01 Voodipäevade arv peab olema võrdne (või suurem) päevaravile hospitaliseeritute arvuga
3197 T13831V7R01 = T13834V3R01.0 + T13834V10R01.0 Surnute arv 1. tabelis peab võrduma 4. tabeli surnud täiskasvanute ja laste arvu summaga
3198 T13831V5R01 = T13834V1R01.0 + T13834V7R01.0 + T13834V1R22.0 + T13834V7R22.0 Väljakirjutatute arv 1. tabelis peab võrduma 4. tabeli väljakirjutatud täiskasvanute ja terveks osutunud täiskasvanute ning väljakirjutatud laste ja terveks osutunud laste arvu summaga